Przedszkole nr 6


Witam na stronie Przedszkola nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im "Jasia i Małgosi" w Sieradzu

Get Adobe Flash player

 HARMONOGRAMY  ROK 2023

 

 

 

ZMIANY DO HARMONOGRAMÓW ZAJĘĆ

 • Zmiana terminu Terapia Integracji Sensorycznej


  Nazwisko i imię Tatucha Zyta
  Rodzaj prowadzonych zajęć Terapia Integracji Sensorycznej
  Stary termin Nowy termin
  Data Godziny od-do Data  godziny od-do
  28.10.2022 r.  13:00-13:45 02.11.2022 r.  13:00-13:45
         
         
   
   
         
   
  Nazwisko i imię Kraska Sylwia
  Rodzaj prowadzonych zajęć Terapia Integracji Sensorycznej
  Stary termin Nowy termin
  Data Godziny od-do Data  godziny od-do
  22.11.2022 r.  14:00-14:45 23.11.2022 r.  14:00-14:45
         
         
   
  Nazwisko i imię Morozewicz Katarzyna
  Rodzaj prowadzonych zajęć Terapia Integracji Sensorycznej 1M
  Stary termin Nowy termin
  Data Godziny od-do Data  godziny od-do
  18.11.2022 r.  14:00-14:45 01.12.2022 r.  12:00-12:45
  25.11.2022 14:00-14:45 02.12.2022 r.  13:00-13:45
         
         
  Nazwisko i imię Morozewicz Katarzyna
  Rodzaj prowadzonych zajęć Terapia Integracji Sensorycznej 1M 
  Stary termin Nowy termin
  Data Godziny od-do Data  godziny od-do
  18.11.2022 r.  15:00-15:45 01.12.2022 r.  14:30-15:15
         
         
         
  Nazwisko i imię Tatucha Zyta
  Rodzaj prowadzonych zajęć Terapia Integracji Sensorycznej 1M 
  Stary termin Nowy termin
  Data Godziny od-do Data  godziny od-do
  18.11.2022 r.  13:00-13:45 24.11.2022 r.  13:00-13:45
  16.12.2022 r. 13:00-13:45 08.12.2022 r.  13:00-13:45
         
         
  Nazwisko i imię Misiak Monika
  Rodzaj prowadzonych zajęć Zajęcia artystyczne 5K
  Stary termin Nowy termin
  Data Godziny od-do Data  godziny od-do
  06.12.2022 r.  13:00-13:45 12.12.2022 r.  07:30-08:15
         
         
  Nazwisko i imię Misiak Monika
  Rodzaj prowadzonych zajęć Zajęcia artystyczne 5 K
  Stary termin Nowy termin
  Data Godziny od-do Data  godziny od-do
  08.12.2022 r.  10:00-10:45 13.12.2022 r.  14:00-14:45
  22.12.2022 r.  10:00-10:45 19.12.2022 r.  10:15-11:00
         
  Nazwisko i imię Misiak Monika
  Rodzaj prowadzonych zajęć Zajęcia artystyczne 5 M
  Stary termin Nowy termin
  Data Godziny od-do Data  godziny od-do
  08.12.2022 r.  11:00-11:45 12.12.2022 r.  10:15-11:00
  22.12.2022 r.  10:00-10:45 15.12.2022 r.  08:00-08:45
         
         
  Nazwisko i imię Kuśmierek Marika
  Rodzaj prowadzonych zajęć Zajęcia z kodowania III 3K , 2M
  Stary termin Nowy termin
  Data Godziny od-do Data  godziny od-do
  23.11.2022 r.  13:15-14:00 05.12.2022 r.  08:15-09:00
  28.11.2022 r.  10:45-11:30 09.12.2022 r.  08:15-09:00
  30.11.2022 r.  13:15-14:00 16.12.2022 r.  08:15-09:00
  12.12.20222 r. 10:45-11:30 19.12.2022 r.  10:15-11:00
         
         
  Nazwisko i imię Kuśmierek Marika
  Rodzaj prowadzonych zajęć Zajęcia z kodowania IV 3K, 2M
  Stary termin Nowy termin
  Data Godziny od-do Data  godziny od-do
  23.11.2022 r.  14:15-15:00 05.12.2022 r.  09:15-10:00
  30.11.2022 r.  14:15-15:00 09.12.2022 r.  09:15-10:00
  02.12.2022 r.  11:00-11:45 19.12.2022 r.  09:15-10:00
         
  Nazwisko i imię Kuśmierek Marika
  Rodzaj prowadzonych zajęć Zajęcia z kodowania I 2K, 3M
  Stary termin Nowy termin
  Data Godziny od-do Data  godziny od-do
  21.11.2022 r.  10:45-11:30 09.12.2022 r.  10:15-11:00
  23.11.2022 r.  11:15-12:00 14.12.2022 r.  15:15-16:00
  30.11.2022 r.  11:15-12:00 16.12.2022 r.  07:15-08:00
         
  Nazwisko i imię Kuśmierek Marika
  Rodzaj prowadzonych zajęć Zajęcia z kodowania II 2K, 3M
  Stary termin Nowy termin
  Data Godziny od-do Data  godziny od-do
  23.11.2022 r.  12:15-13:00 05.12.2022 r.  07:15-08:00
  25.11.2022 r.  10:00-10:45 16.12.2022 r.  09:15-10:00
  30.11.2022 r.  12:15-13:00 19.12.2022 r. 

  08:15-09:00

   

   

 

 

"Sieradz stawia na rozwój przedszkolaków"

 

Cel projektu: Celem głównym jest wyrównanie szans w dostępie do edukacji przedszkolnej i wyrównanie dysproporcji rozwojowych 110 dzieci 55 chłopców i 55 dziewczyn oraz poniesienie kompetencji 3 nauczycieli Przedszkola nr 6 w okresie 09.2022-06.2023r. 

Zakres:

 1. Organizacja zajęć dodatkowych wyrównujących deficyty i rozwijających uzdolnienia:
 • Terapia Integracji Sensorycznej
 • Dogoterapia
 • Zajęcia artystyczne
 • Zajęcia ruch - muzyka - taniec
 • Zajęcia z kodowania
 1. Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli
 • Szkolenie Bilateralna Integracja Program Indywidualny 
 1. Dostosowanie miejsc przedszkolnych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami

W ramach zadania placówki biorące udział w projekcie zakupią pomoce dydaktyczne dzięki którym dostosowane zostaną istniejące miejsca przedszkolne do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami (m.in. huśtawka i inne urządzenia sprawnościowo- zabawowe do integracji sensorycznej, monitor interaktywny), umożliwiające dzieciom wyrównanie deficytów rozwojowych i rozwój uzdolnień. Pomoce wspomogą prowadzenie terapii dzieci z niepełnosprawnościami, umożliwią ich harmonijny rozwój. Wszystkie zakupione pomoce są dostosowane do możliwości psychofizycznych dzieci.

Realizatorzy: sieradzkie przedszkola prowadzące oddziały integracyjne tj. Przedszkole nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. „Jasia i Małgosi” przy ul. Zajęczej, Przedszkole nr 15 przy ul. Stacheckiego-Koliba oraz z oddziały przedszkolneg przy Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8 w Sieradzu.

 

Wartość projektu: 600 000,00 zł

Wysokość dofinansowania: 510 000,00 zł, z czego wysokość dofinansowania
dla Przedszkola nr 6 : 170 000,00 zł

Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – Europejski Fundusz Społeczny

 

 

 

 

 

Harmonogramy zajęć na rok 2021-2022

 Harmonogramy na Rok 2022

Zmiany do harmonogramów na rok 2022

 

 

"Lepszy start przedszkolaków"

 

Cel projektu: Wyrównanie szans w dostępie do edukacji przedszkolnej i wyrównanie dysproporcji rozwojowych 114 dziewczynek i 115 chłopców oraz poniesienie kompetencji 38 nauczycielek Przedszkola nr 6 i Przedszkola nr 15 w Sieradzu w okresie 09.2020-06.2022r. Poprzez organizację 2601h zajęć dodatkowych, podniesienie kompetencji 38 nauczycielek oraz dostosowanie i wyposażenie miejsc przedszkolnych, 114 dziewczynek i 115 chłopców, w tym 25 dzieci niepełnosprawnych zwiększy swoje szanse w edukacji przedszkolnej, wyrówna deficyty rozwojowe i podniesie umiejętności przydatne w dalszym procesie kształcenia, a także zwiększy swoje szanse w dostępie do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

 

Zakres:

1. dodatkowe zajęcia dla przedszkolaków, zarówno wyrównujące dysproporcje, jak i rozwijające uzdolnienia:

- zajęcia logopedyczne

- zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

- terapia neurologopedyczna, sensoryczna

- zajęcia rozwijające emocje i relacje społeczne

- dogoterapia i hipoterapia

- terapia metodą Tomatisa

- zajęcia teatralne, muzyczne i taneczne

- programowanie i kodowanie

2. Zakup ponad 1000 sztuk pomocy dydaktycznych: zestawy do zajęć logopedycznych wraz ze sprzętem komputerowym i logopedycznym oprogramowaniem multimedialnym, tablica multimedialna w kształcie stołu z wbudowanym komputerem zestawy multimedialne, nowoczesny sprzęt do prowadzenia terapii metodą Tomatisa, sprzęt sportowy, gry i zabawy wspomagające rozwój, a także materiały plastyczno – techniczne do prowadzenia zajęć w projekcie

3. Podniesienie kwalifikacji nauczycieli 

- Studia podyplomowe: Logopedia, Integracja sensoryczna

- Szkolenia: Edukacja poprzez ruch, Zastosowanie Metody Krakowskiej i Metody Montessori w pracy z dziećmi, nauka czytania, terapia ręki, sensoplastyka, kodowanie i programowanie w przedszkolu

 

Realizatorzy: sieradzkie przedszkola prowadzące oddziały integracyjne tj. Przedszkole nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. „Jasia i Małgosi” przy ul. Zajęczej i Przedszkole nr 15 przy ul. Stacheckiego-Koliba

 

Wartość projektu: 762 114,38 zł

Wysokość dofinansowania: 647 791,38 zł

Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – Europejski Fundusz Społeczny

 

     

 Przedszkole nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. "Jasia i Małgosi" w Sieradzu ul. Zajęcza 1

 

Copyright © 2024 Przedszkole nr 6 w SIeradzu  Rights Reserved.