Przedszkole nr 6


Witam na stronie Przedszkola nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im "Jasia i Małgosi" w Sieradzu

Get Adobe Flash player

Drodzy Rodzice!

 Od momentu stwierdzenia u Waszego dziecka niepełnosprawności aż do rozpoczęcia nauki w szkole może ono uzyskać wykwalifikowaną pomoc, której celem jest wczesne wspomaganie rozwoju. Wczesne wspomaganie rozwoju  to zespół działań, które mają na celu pobudzenie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka.
Organizacja zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju odbywa się wyłącznie na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania wydanej przez Zespół Orzekający w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka może być organizowane w przedszkolu, szkole podstawowej, w szkole specjalnej, w ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych oraz w publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej.

Jeżeli zadecydujecie Państwo o odbywaniu zajęć wczesnego wspomagania rozwoju w Przedszkolu Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jasia i Małgosi w Sieradzu, prosimy o bezpośrednie zgłoszenie się do dyrekcji naszej placówki z wypełnionym wnioskiem do pobrania na  stronie internetowej lub dostępnym wPrzedszkolu.

Na Państwa wniosek Dyrektor Przedszkola Nr 6 powoła zespół specjalistów, który przygotuje indywidualny program terapeutyczny dla dziecka oraz będzie realizował zajęcia.
Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w naszym Przedszkolu prowadzą specjaliści, posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka, którzy tworzą Zespół Wczesnego Wspomagania :psycholog, neurologopeda, terapeuta SI, oligofrenopedagog, fizjoterapeuta.
Miejscem prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania jest Przedszkole nr 6 w Sieradzu.

Zajęcia terapeutyczne mogą być prowadzone indywidualnie lub w grupach liczących dwoje lub troje dzieci z udziałem ich rodzin.

Zasady organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka regulują poniższe przepisy prawne:
1.Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. – art. 71b
2.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 listopada 2013r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.
3.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych 

     

 Przedszkole nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. "Jasia i Małgosi" w Sieradzu ul. Zajęcza 1

 

Copyright © 2024 Przedszkole nr 6 w SIeradzu  Rights Reserved.