Przedszkole nr 6


Witam na stronie Przedszkola nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im "Jasia i Małgosi" w Sieradzu

Get Adobe Flash player

 

"Jaś i Małgosia” to Przedszkole z Oddziałami  Integracyjnymi w Sieradzu.

Usytuowane jest w centrum miasta Sieradza w sąsiedztwie parku, z dala od ulic.

Budynek jest parterowy, jasny i przestronny. 

Ogólna powierzchnia przedszkola, to 960 m² na którym znajduje się duży plac zabaw z urządzeniami ogrodowymi, ogród dydaktyczny z elementami sensorycznymi oraz ścieżka dydaktyczna.

Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku, w godzinach  6.30 – 16.30.

Obecnie w przedszkolu funkcjonuje 5 dziennych oddziałów,  w tym 3 oddziały integracyjne.

 

Przedszkole posiada bardzo dobre warunki lokalowe, tj:

 • duże i słoneczne sale zabaw dla dzieci, bogato wyposażone w zabawki, pomoce dydaktyczne, kąciki zainteresowań, które doskonale zabezpieczają aktualne potrzeby wychowanków.
 • salę gimnastyczną,  wyposażona w sprzęt specjalistyczny do prowadzenia terapii  integracji sensorycznej.
 • gabinety  do prowadzenia zajęć indywidualnych: logopedyczny i terapeutyczny
 • doposażone  w liczne pomoce dydaktyczne oraz  sprzęt  do badań oraz komputer.
 • Sala Doświadczania Świata , wyposażona w łóżko wodne, zestaw świetlno dźwiękowy, projektor laserowy gwiezdne niebo, interaktywna kolumna wodna, zestaw światłowodów, imitator deszczu do wytwarzania baniek mydlanych.
 • Interaktywny dywan.
 • Tablice Interaktywne

Nasza praca

 • Pracujemy zgodnie z nową Podstawą programową wychowania przedszkolnego.
 • Pracę wychowawczo - dydaktyczną opieramy na  rekomendowanych przez MEN programach wychowania przedszkolnego oraz na  własnych  autorskich innowacyjnych projektach dostosowanych do podstawy programowej.
 • Wykorzystujemy nowoczesne, aktywizujące metody z zakresu pedagogiki przedszkolnej.
 • Organizujemy różne formy współpracy z rodziną, które cieszą się dużą popularnością i uznaniem (warsztaty integracyjne, festyny, spotkania świąteczne).
 • Dzieci uczestniczą w licznych uroczystościach przedszkolnych. 

W przedszkolu panuje rodzinna atmosfera, co sprzyja wszechstronnemu rozwojowi dziecka. 

Tworzymy wraz z nauczycielami, personelem niepedagogicznym, rodzicami i dziećmi społeczność, która dba o rozwój placówki i jej sukces.    

 

GRUPY INTEGRACYJNE

W przedszkolu od kilkunastu już lat funkcjonują oddziały integracyjne -  do których przyjmowane są zarówno dzieci zdrowe, jak i dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

W grupach integracyjnych oprócz nauczycieli pracują specjaliści z zakresu pedagogiki specjalnej.

Ponadto, nad rozwojem dzieci czuwają zatrudnieni w placówce specjaliści: psycholog, neurologopedzi terapii pedagogicznej, oligofrenopedagogiki, terapii SI (integracja sensoryczna),  tyflopedagogiki i inne.

 

Przedszkole oferuje rodzicom możliwość konsultacji.

Dzieciom, które potrzebują wsparcia, organizowane są  indywidualne zajęcia terapeutyczne prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów, m.in.:

 • zajęcia z psychologiem i pedagogiem specjalnym,
 • terapia logopedyczna i neurologopedyczna
 • dogoterapia
 • terapia integracji sensorycznej
 • terapia Snoezelen
 • terapia ręki
 • muzykoterapia
 • arteterapia
 • terapia behawioralna
 • komunikacja alternatywna  i wspomagająca

Przedszkole zapewnia  warunki, umożliwiające kształtowanie u dzieci pewności siebie, poczucie własnej wartości oraz umiejętność korzystania ze swojego potencjału, a także rozwija pozytywny i tolerancyjny stosunek do drugiego człowieka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 Przedszkole nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. "Jasia i Małgosi" w Sieradzu ul. Zajęcza 1

 

Copyright © 2024 Przedszkole nr 6 w SIeradzu  Rights Reserved.